• Prvomajska 50, 26320 Banatski Karlovac
  • office@timdoo.rs

Misija

Od trenutka kada smo počeli da poslujemo, pre tačno 30 godina, naša misija je da tržištu obezbedimo proizvode vrhunskog kvaliteta u domenu polietilenske ambalaže.
Naši klijenti su nam na prvom mestu. Zadovoljstvo naših klijenata je mera našeg uspeha.
Tehnološki napredak, praćenje savremenih industrijskih i ekonomsko-socijalnih trendova, investiranje u prave vrednosti koje vode puem uspeha – naš su imperativ bili i kada smo osnivali kompaniju, ali i dan danas.
Naše trajanje govori o činjenici da smo ažurno i uspešno realizovali svoje dosadašnje planove, a za budućnost svakodnevno spremamo nove sa namerom da se spremni suočimo sa izazovima koji će nam obezbediti dalju afirmaciju i napredak kako na domaćem, tako i na stranim tržištima.

Vizija

Kada god stvarate nešto novo, imate potrebu da tržištu ponudite novu vrednost, koju će ono prepoznati kao korisnu i razviti potrebu za tim proizvodom. Nudeći novu vrednost, mi zapravo stvaramo kvalitet koji će ovaj svet učiniti boljim mestom.
Nakon 30 godina poslovanja i napretka, možemo reći da je to bila i ostala naša vizija – od one osnovne: da našim klijentima ponudimo vrhunski proizvod kako bi zadovoljili svoje potrebe, do one globalne: da svetu ponudimo vrednost zahvaljujući kojoj će on biti bolje i humanije mesto za život.
Kroz način i politiku poslovanja koju primenjujemo u radu, kao i kroz odnos prema našoj zajednici, mi nastojimo zapravo da unapredimo celokupno okruženje u kome delujemo, i to pre svega ulažući u ljude, u tehnologiju, u razvoj lokalne zajednice i u budućnost.