• Prvomajska 50, 26320 Banatski Karlovac
  • office@timdoo.rs

Proces prerade i pakovanja različitih gotovih proizvoda.

Proces reciklaže.