• Prvomajska 50, 26320 Banatski Karlovac
  • office@timdoo.rs

Istorijat

1989

Osnivanje

Prvi potezi u izgradnji naše kompanije povučeni su tokom 1989. godine. Tadašnja, veoma mala, zanatska proizvodnja polietilenskih vreća je raspolagala sa starom opremom, polovnom mašinom za proizvodnju vreća i naknadno svojim prvim, doduše takođe polovnim, ekstruderom.
1992

Registrovano privatno preduzeće

Od 1992. kompanija Tim doo egzistira na tržištu u formi privatnog preduzeća, kao društvo sa ograničenom odgovornošću koje beleži kontinuirani razvoj. Preduzetništvo usmeravamo ka razvoju ozbiljnog biznisa sa namerom da kroz kontinurane investicije širimo proizvodnju i osvajamo tržište.
2000

Ulaganje u tehnologiju

Ozbiljniji poslovni zamah kompanija dobija 2000 godine, kada je kupljen novi ekstruder Macchi Sintex 65. Nedugo zatim nova ulaganja u modernu tehnologiju i akcentovanje visokog kvaliteta gotovog proizvoda, omogućili su nam da postanemo prepoznatljiv proizvođač polietilenskih filmova na domaćem tržištu.
Svaka naredna godina je podrazumevala i nove izazove. Ipak, ono što je ostalo nepromenjeno do danas i što predstavlja srž našeg rada jeste stvaranje kvalitetnog proizvoda, koji je dominantan element u izgradnji kompletne reputacije i ugleda naše kompanije.

Svaka naredna godina je podrazumevala I nove izazove. Ipak, ono sto je ostalo nepromenjeno do danas I sto predstavlja srz naseg rada jeste izgradnja kvalitetnog proizvoda koji je sasvim dovoljan da izgradi kompletnu reputaciju I ugled.

Nova mašina u našem tehnološkom parku, Macchi Sintex

2002

Unapređen proces recikliranja

Gotovo od samih početaka proizvodnje, mi smo smatrali da je izuzetno važno da budemo uključeni i u proces recikliranja, kako bismo sirovine maksimalno koristili, dakle štedeli sredstva, ali i kako bismo zaštitili životnu sredinu. Ekološki smo osvešćeni, trudimo se da štedimo prirodne resurse, a da sirovine potrebne za proizvodnju koristimo do maksimuma.

2000. godine, proces recikliranja je unapredili smo nabavljanjem aktuelne generacije EREMA.

2004

Novi ekstruder u našem tehnološkom parku i izgradnja hale

Nastojeći da izađemo u susret potrebama tržišta, 2004. godine osavremenili smo naš tehnološki park kupovinom koekstrudera MACCHI COEX 1800.
2006

Novo pojačanje za proizvodnju streč filmova

MACCHI koekstruder CAST STRETCH 1500 značajno je doprineo kako u kvalitetu, tako i u količini proizvodnje streč folije.
2007

Inovacije

Pred nama su bili novi tržišni izazovi tako da smo 2007. godine u proizvodnju uključili novu mašinu – MACCHI ekstruder HD Sintex.
2010

Nova proizvodna hala

Svakoj kupovini novih mašina u našem tehnološkom parku nužno prethodni gradnja nove proizvodne hale. Tako je bilo i 2010. godine, kada smo se pripremali za novi koekstruder.
2011

Nove mašine u našem tehnološkom parku

Pošto smo prethodno obavili sve neophodne infrastrukturne pripreme koje se odnose na gradnju nove hale, 2011. godine u naš pogon „ulazi“ novi koekstruder – MACCHI COEX 2400.

Takođe, obezbedili smo i novu MOBERT mašinu za konfekciju treger kesa.

2014

Nova infrastrukturna proširenja i tehnološka unapređenja

Tokom 2014. godine odlučili smo da u naš proizvodni portfolio uključimo FFS creva sa linijskom štampom, kako bismo izašli u susret zahtevima tržišta. Upravo iz tog razloga ove godine nabavljamo MACCHI koekstruder za FFS creva sa linijskom štampom, ali takođe i
mašinu za konfekciju industrijskih vreća – VIARA.
2015

Unapređenje sektora reciklaže

Poslednjih godina fokus čitavog sveta usmeren je na popularizaciju i unapređenje procesa recikliranja. U skladu Reciklaža je ponovo unapređena sa aktuelnom generacjom EREMA.
2017

Izgradnja nove proizvodne hale i povećanje tržišnog udela

Planirajući da uvećamo naš tehnološki park novim savremnim ekstruderom, morali smo najpre da obezbedimo infrastrukturne kapacitete koji su podrazumevali gradnju nove i ujedno najveće hale u našem proizvodnom pogonu.
2017

Izgradnja nove proizvodne hale i povećanje tržišnog udela

Planirajući da uvećamo naš tehnološki park novim savremnim ekstruderom, morali smo najpre da obezbedimo infrastrukturne kapacitete koji su podrazumevali gradnju nove i ujedno najveće hale u našem proizvodnom pogonu.
2018

COEX 2700 – novi član našeg proizvodnog pogona

Sa namerom da proširimo proizvodni asortiman i da unapredimo kvalitet proizvoda, od oktobra 2018 godine u našem pogonu počeo je sa radom nov petoslojni ekstruder – COEX 2700. Moćni mašina, izuzetnih kapaciteta pruža nam mogućnost da proizvodimo potpuno ove vrste folija.
PREUZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU
Download