• Prvomajska 50, 26320 Banatski Karlovac
 • office@timdoo.rs

Tehnološki park

Naš tehnološki park je opremljen najsavremenijom opremom i sadrži:

 • Ekstruzionu liniju MACCHI SINTEX 65 za proizvodnju jednoslojne duvane folije maksimalnog kapaciteta 150 kg/h i maksimalnom širinom motanja 1580 mm.
 • Ekstruzionu liniju MACCHI za proizvodnju HD folije u debljini od mimimum 0,008 mm (8 my) i maksimalne širine motanja 1350 mm, kapacitet je 120 kg/h.
 • Ekstruzionu liniju QUEENS 45-650 H za proizvodnju usklih creva minimalne širine 80 mm do maksimalnih 600 mm, maksimalni kapacitet je 50 kg/h a opseg debljine koju radi je 0,008 – 0,10 mm (8 – 100 my).
 • Ekstruzionu liniju QUEENS 65-1500 H za proizvodnju HD folije minimalne debljine 0,007 mm i maksimalnom širinom motanja od 1400 mm. Uz ekstruzionu liniju je instalirana i linijska flexo štampa QUEENS QTB-850AS sa mogućnošću štampanja u 4 boje (4+0; 2+2 I 3+1) koraka od 350-850 mm. Kapacitet ove linije je 120 kg/h.
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI CAST 1500 za proizvodnju streč folije opsega debljine 0,009 – 0,040 mm (9-40 my). Radna širina mašine je 1500 mm.
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 1800 za proizvodnju duvanog filma kapaciteta do 350 kg/h I maksimalne širine motanja 1780 mm (maksimalni obim filma 4600 mm).
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 2400 za proizvodnju duvanog filma kapaciteta do 650 kg/h i maksimalne širine motanja 2350 mm (maksimalni obim filma 8000 mm).
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 1000 za proizvodnju duvanog filma kapaciteta do 350 kg/h I maksimalne širine motanja 1000 mm. Uz ekstruzionu liniju je instalisan I pregler I faltač kao I linijska flexo štampa SALDOFLEX FLEXOL 4 COLORS 1000X1200 LE radne širine 500-1000 mm sa mogućnošću štampe u 4 boje (4+0, 2+2 I 3+1) I korakom 400-1200 mm.
 • 2 štamparske mašine sa mogućnošću flexo štampe u 4 boje (4+0, 2+2 I 3+1) sa maksimalnim korakom 950 mm.
 • 2 mašine za uzdužno rezanje folije radne širine 1100 I 1300 mm.
 • Mašinu za formiranje (konfekciju) vreća ROLOMATIK AMUTEC TSC-B-R-1600 za proizvodnju vreća namotanih na rolnu, radne širine do 1580 mm i opsega debljine 0,020 – 0,200 mm (20-200 my).
 • Mašinom za formiranje (konfekciju) vreća ARVOR1000 za proizvodnju vreća sa donjim (džak) varom,, radne širine do 1000 mm I opsega debljine 0,020 – 0,200 mm (20-200 my).
 • Mašinom za formiranje (konfekciju) vreća VIARA FORTUNA za proizvodnju vreća sa donjim (džak) varom,, radne širine do 1400 mm, radne dužine 100 – 5000 mm I opsega debljine 0,040 – 0,200 mm (40-200 my).
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća MOBERT VICTORY 1100 – Delta 8 za proizvodnju prvenstveno treger kesa maksimalne dužine 1100 mm. Radna širina varenja ove mašine je 1100 mm a opseg debljine koju prerađuje je 0,008-0,025 mm za HD film I 0,015-0,060 za LD film. Mašina ima mogućnost rada u 3 piste I izradu treger kesa sa ili bez luka.
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća DE BERNARDI radne širine do 800 mm za proizvodnju treger kesa, vreća sa tzv. džak (donjim) varom i/ili zamrzivač (bočnim) varom.
 • Mašina za formiranje (konfekciju) polipropilenski (PP) vreća sa uzdužnim I donjim varom za debljine 0,020 – 0,050 mm (20 – 50 my).
 • 2 mašine za reciklažu folije EREMA 1108 TVE I EREMA 1006 TVE sa totalnim kapacitetom do 550 kg/h reciklaže I mašinom za mlevenje pogača LINDNER.
 • Najnoviji član našeg tehnološkog parka je petoslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 2700 za proizvodnju duvanog filma, kapaciteta do 700 kg/h i maksimalne širine motanja 2700mm.