ODGOVORNO POSLOVANJE

ofgovorno-poslovanje

Nema uspešnog poslovanja bez odgovornog poslovanja – prema sopstvenim resursima, prema zaposlenima, prema lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, prema celokupnom društvu.

Upravo zbog toga, kroz naše poslovanje mi nastojimo da u svakom smislu budemo korisni kako privredi, tako i društvenoj zajednici. Izuzetno smo posvećeni društveno – odgovornom poslovanju i to na mnogobrojne načine:

 • brinemo o ekologiji i zaštiti životne sredine;
 • u okviru našeg proizvodnog pogona, poseban sektor namenjen je procesu recikliranja u kojem nastaje regranulat, koji potom ponovo ulazi u proizvodnju. Dakle, maksimalno koristimo raspoložive resurse.
 • kroz uspešnu realizaciju poslovno – finansijskih projekata, mi predstavljamo odgovaran privredni subjekat koji daje značajan doprinos ne samo razvoju lokalne privrede, već i regionalne,
 • negujemo i podržavamo prave vrednosti i mlade naraštaje, koji predstavljaju budućnost i kraja u kome radimo, ali i naše zemlje.
 • podržavamo brojne kulturne i sportske manifestacije i udruženja koja doprinose očuvanju kulturne baštine i sportskog života našeg regiona.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo TIM doo iz Banatskog Karlovca i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u proizvodnji polietilenskih ambalaža.

Naša politika i ciljevi su:

 • unapređenje proizvodnog programa i usluga radi zadovoljavanja zahteva i potreba svojih klijenata;
 • unapređenje poslovnih procesa kroz praćenje njihove efektivnosti;
 • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno;
 • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanje zaposlenih;
 • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetno održavanje postojeće;
 • razvoj integrisanog menadžment sistema (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima;
 • identifikovanje svih aspekata životne sredine, a posebnu pažnju usmeriti na značajne aspekte u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine;
 • izgradnja svesti kod svih zaposlenih, isporučilaca i podugovarača o uticajima na životnu sredinu i pravilnom postupanju sa opasnim materijama;
 • prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu;
 • obezbeđenje sistema merenja i praćenja i primene zakonske i druge regulative;
 • štednja prirodnih resursa i energije;
 • minimiziranje upotrebe štetnih materija i nastajanja štetnog otpada;
 • preventivno delovanje u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava;
 • stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal kompanije u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

Ana Simonović, generalni menadžer

iso9001
iso14001

Upoznajte naše klijente