PROIZVODNI POGON

Zahtevi tržišta su sve obimniji i kompleksniji, tako da to iziskuje novu, preciznu, modernu tehnologiju, koja će nam omogućiti da obezbedimo kvalitetan i inovativan proizvod. Naša politika svakako je zasnovana na napredovanju, pa i kad je reč o primeni najsavremenijih mašina. Cilj nam je takođe i da obezbedimo kokurentnu prednost, a to zahteva ulaganje u nove mašine.

Nastojimo da pratimo trendove industrije, tako da danas raspolažemo modernim tehnološkim parkom:

 • Najnoviji član našeg tehnološkog parka je petoslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 2700 za proizvodnju duvanog filma
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 2400
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 1800
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI COEX 1000. Uz ekstruzionu liniju je instaliran i pregler i faltač, kao i novi štampač sa mogućnošću flexo štampe u 6 boja
 • Troslojna koekstruziona linija MACCHI CAST 1500 za proizvodnju streč folije
 • Ekstruziona linija MACCHI SINTEX 65 za proizvodnju jednoslojne duvane folije
 • Ekstruziona linija MACCHI za proizvodnju HD folije
 • Ekstruziona linija QUEENS 45-650 H za proizvodnju uskih creva
 • Ekstruziona linija QUEENS 65-1500 H za proizvodnju HD folije. Uz ekstruzionu liniju je instalirana i linijska flexo štampa QUEENS QTB-850AS sa mogućnošću štampanja u 4 boje
 • Nova štamparska mašina sa mogućnošću flexo štampe u 6 boja FLEXOL INLINE SE TYPE 1000 x 1200 koja je instalirana na COEX-u 1000
 • 2 štamparske mašine sa mogućnošću flexo štampe u 4 boje
 • 2 mašine za uzdužno rezanje folije radne širine 1100 i 1300 mm.
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća ROLOMATIK AMUTEC TSC-B-R-1600
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća ARVOR 1000
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća VIARA
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća MOBERT VICTORY 1100 – Delta 8
 • Mašina za formiranje (konfekciju) vreća DE BERNARDI
 • Mašina za formiranje (konfekciju) polipropilenskih (PP) vreća sa uzdužnim i donjim varom
 • 2 mašine za reciklažu folije EREMA 1108 TVE i EREMA 1006 TVE sa totalnim kapacitetom do 550 kg/h reciklaže i mašinom za mlevenje pogača LINDNER

Upoznajte naše klijente