Novi viljuškari u našoj unutrašnjoj logistici

Novi viljuškari u našoj unutrašnjoj logistici

Unutrašnja logistika, koja predstavlja značajnu komponentu naše kompanije, je krajem oktobra meseca dopunjena sa dva kompletno nova viljuškara. Ovo je značajno pojačanje s obzirom da će proces preuzimanja, distribucije i skladištenja sirovina i gotovih proizvoda biti brži i efikasniji. Time će naravno i posao našim kolegama viljuškaristima biti olakšan.

Ostale Vesti